Inspirowani działaniami społecznymi

Oferujemy szeroki wachlarz , wysoko-jakościowych usług.

Fundacja Inicjatyw Społecznych została założona 10 marca 2006 r. przez Fundatora – Grzegorza Sokołowskiego. Prowadzi działalność statutową w obszarach, m.in. szkoleń, doradztwa, ratownictwa oraz projektów miedzynarodowych (szegółowe cele naszego działania można znaleźć w naszym Statucie).

FIS posiada bardzo duże doświadczenie m.in. w działalności szkoleniowej, w obszarze publikacji i reklamy. Od początku działalności prowadzi także działalność doradczą (m.in. w zakresie ofert edukacyjnych i zawodowych, pozyskiwania funduszy, prawnym).

FIS zrealizowała wiele projektów, m.in.: PO KL 7.3 pt. „Agroturystyczna inicjatywa oddolna mieszkańców gm. Janowiec Kościelny” (wartość: 49.880 zł, rezultaty osiagnięto), PO KL 9.5 pt. „Punkt Informacji Edukacyjno-Zawodowej” (wartość 48.203,07zł, osiągnięto wyższe rezultaty niż zakładano), w partnerstwie zrealizowała projekt POKL 3.4.3: pt. „Czysta energia– kompleksowy program praktyk dla nauczycieli szkół zawodowych w firmach z branż OZE” (wartość: 1.639.435,75zł, rezultaty osiagnięto), Rządowy Program Aktywizacji Osób Starszych ASOS 2014 pt. „PS – Pozytywny Senior” (wartość: 91.897,36zł, rezultaty osiągnięto), FRSE – Mimino PL-11-235-2011-R4 pt. „MIMINO” (wartość: 58.697,90zł, rezultaty osiągnięto), Inicjatywa na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w ramach FIO „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (wartość: 35.000,00zł, rezultaty osiągnięto), Youth, Akcja 3: „Młodzieżowa pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana przez osoby niepełnosprawne” (wartość: 30.984,30zł, rezultaty osiągnięto) oraz wiele innych…

Ponadto zrealizowaliśmy projekty ze środków budżetowych, m.in. w trybie zadań zleconych (Polsko-Ukraińskie Wymiany Młodzieży z Narodowego Centrum Kultury, Letnie Szkoły Liderów Samorządowych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekty kulturalne z Urzędu Miasta Olsztyna itp.).

Wymyśliliśmy koncepcję i przez 8 lat prowadziliśmy Letnią Szkołę Liderów Samorządowych (przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską, pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego).

Od roku 2006 prowadzimy działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej, oraz realizujemy projekty na rzecz osób niepełnosprawnych. Dodatkowo realizujemy działania na rzecz rynku pracy, aktywizując osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo (w tym od roku 2010 prowadząc nieodpłatne doradztwo zawodowe w Olsztynie).

Bardzo ważną częścią naszych działań jest aktywność w sektorze ratownictwa – szkolimy z zakresu pierwszej pomocy osoby fizyczne, pracowników służby zdrowia, lekarzy, pracodawców i pracowników, osoby niepełnosprawne. Nie jesteśmy tylko praktykami – zabezpieczamy w służby medyczne imprezy masowe i imprezy o podwyższonym stopniu ryzyka (rocznie działaniami szkoleniowo-zabezpieczającymi obejmujemy ponad 200.000 osób). Posiadamy zaawansowany sprzęt – zarówno do działań ratowniczych (np. quady z przyczepami do transportu poszkodowanych), jak i szkoleniowych (całopostaciowe fantomy łączące się bezprzewodowo z tabletami i umożliwiające monitoring czynności kursantów).

Ponadto FIS na stałe współpracuje z 38 państwami, nasi przedstawiciele brali udział w ponad 100 projektach międzynarodowych. FIS prowadzi biuro oraz własne centrum szkoleniowe.

W grudniu 2017 roku Fundacja przekształciła się w podmiot ekonomii społecznej, zatrudniła nowych pracowników i rozwinęła działania ukierunkowane głównie na obsługę administracyjną projektów oraz ratownictwo medyczne a także usługi zlecane na rzecz przedsiębiorców.

0
Lat doświadczenia
0
Odbiorców działań ratowniczych
0
uczestników wyjazdów zagranicznych
0
Współpracujących państw